آخرین مجموعه های آموزشی

آموزش حرفه ای بوکس (همراه با زیرنویس فارسی)

56,000 تومان
30%

آموزش مهارت‌های اسکی (همراه با زیرنویس فارسی)

49,000 تومان
30%

آموزش ایروبیک در خانه (همراه با زیرنویس فارسی)

28,000 تومان
30%

آموزش تکواندو (همراه با زیرنویس فارسی)

49,000 تومان
30%

آموزش دفاع شخصی (همراه با زیرنویس فارسی)

24,500 تومان
30%

آموزش جامع یوگا (همراه با زیرنویس فارسی)

56,000 تومان
30%

آموزش حرفه ای بدنسازی (همراه با زیرنویس فارسی)

56,000 تومان
30%

آموزش یوگا و پیلاتس (همراه با زیرنویس فارسی)

31,500 تومان
30%